Technology, Security, Certificates

TMS Class System

We effectively implement IT systems that support the process of order fulfillment. The TMS class system we use allows for control over the timeliness of deliveries, and the modern integrated Telematics facilitates enable constant contact with the driver via an on-board computer.

  • Efficient management of shipping orders,
  • Monitoring of transport-related events,
  • Management of returnable packaging and pallets,
  • Tracking batches and warehouse carriers,
  • Electronic archiving of documents.

WMS Class System

The warehouse records are kept in a WMS class system that supports the handling of logistic operations. All documents related to the execution of orders are issued and archived in an electronic version.

  • Control - Total inventory control in terms of quantity, origin, location and destination,
  • Real-time inventory,
  • High level of services, elimination of errors and delays in deliveries,
  • Constant flow of products and information.
We offer
high
standards
We have the IFS LOGISTIC certificate

We meet the standards set by the IFS Logistics certification institution"As a result of the audit carried out on 5 March 2020, TÜV SÜD Czech gave an opinion that the activities of Amplus Logistic meet the requirements set out in IFS Logistics Version 2.2, at a higher level with a result of 99.24%" The certificates we hold guarantee that we meet international transport and storage standards, as well as the operation in accordance with applicable legal regulations regarding the safety of goods.

Certificate - download

Safety
Guarantee
Staff, infrastructure, fleet

Dbamy o środowisko

Przestrzegamy norm emisji spalin (EURO6), wykorzystując telematykę wspomagającą eco driving i uczestnicząc w inicjatywie Project 44. Inicjatywa stanowi pierwszą i jak dotąd jedyną kontrolę łańcucha dostaw w skali globalnej. Dzięki temu nasi Klienci mają możliwość samodzielnie kontrolować położenie pojazdu, w którym transportowany jest towar.

Zatrudniamy kreatywne i analityczne umysły

Naszą firmę tworzy 90 osobowy zespół młodych ludzi oraz kierowców, którzy z wielkim zaangażowaniem pracują na markę firmy zapewniając profesjonalną realizację zleceń.

Nasza praca jest dobrze zorganizowana i zoptymalizowana. Cechuje nas świeże spojrzenie i pozytywne nastawienie. To wszystko sprawia, że działamy prężnie, osiągamy wymierne efekty i spełniamy oczekiwania naszych Klientów.

Gwarancja Bezpieczeństwa

Gwarantujemy bezpieczeństwo, konkurencyjne ceny i terminową realizację zleceń. Posiadamy nowoczesny tabor i ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OCP). Każde zdarzenie ubezpieczone jest na kwotę do 300 000 €. Za składowanie towarów pobieramy opłatę tylko za wykorzystane miejsce!

We care for the environment

We comply with the emission standards (EURO6), using telematics supporting eco driving and participate in the Project 44 initiative. The initiative is the first and so far the only supply chain control on a global scale. Thanks to this, our customers may independently control the location of the vehicle transporting their goods.

Safety Guarantee

We guarantee security, competitive prices and timely execution of orders. We have a modern fleet and Carrier Liability Insurance (CLI). Each event is insured for up to € 300,000. We charge a fee for the storage of goods only for the space used!

Contact

© 2020 Amplus Logistic