Tecnologia, Sicurezza, Certificati

Sistema TMS

Utilizziamo efficacemente sistemi IT che supportano il processo di realizzazione degli ordini. Il sistema TMS che utilizziamo permette di controllare la tempestività delle consegne, invece la moderna Telematica integrata con essa permette di rimanere in costante contatto con l'autista utilizzando il computer di bordo.

  • Gestione efficiente degli ordini di spedizione,
  • Monitoraggio degli eventi di trasporto,
  • Gestione imballaggi a rendere e pallet,
  • Tracciabilità di lotti e vettori di magazzino,
  • Archiviazione elettronica dei documenti.

Sistema WMS

Il registro del magazzino è gestito tramite il sistema WMS che supporta il controllo delle operazioni logistiche. Tutti i documenti relativi alla realizzazione degli ordini vengono emessi e archiviati in versione elettronica.

  • Controllo – Un controllo totale dell'inventario in termini di quantità, origine, localizzazione e destinazione,
  • Inventario in tempo reale,
  • Servizi di alto livello, eliminazione di errori e ritardi nelle consegne,
  • Flusso costante di prodotti e informazioni.
Soddisfiamo gli
Standard
Elevati
Abbiamo il certificato IFS LOGISTIC

Soddisfiamo gli standard stabiliti dall'istituto per la certificazione dell'attività logistica IFS Logistics
"A seguito dell'audit effettuato il 5 marzo 2020, TÜV SÜD Czech ha presentato un'opinione secondo la quale le operazioni di Amplus Logistic soddisfano i requisiti stabiliti in IFS Logistics Versione 2.2, a un livello superiore, con un risultato del 99,24%”
I certificati in possesso garantiscono la soddisfazione degli standard internazionali di trasporto e stoccaggio, nonché il funzionamento in conformità alle normative di legge applicabili in materia di sicurezza delle merci.

Certificato - scaricare

Garanzia di
Sicurezza
Personale, infrastruttura, flotta

Dbamy o środowisko

Przestrzegamy norm emisji spalin (EURO6), wykorzystując telematykę wspomagającą eco driving i uczestnicząc w inicjatywie Project 44. Inicjatywa stanowi pierwszą i jak dotąd jedyną kontrolę łańcucha dostaw w skali globalnej. Dzięki temu nasi Klienci mają możliwość samodzielnie kontrolować położenie pojazdu, w którym transportowany jest towar.

Zatrudniamy kreatywne i analityczne umysły

Naszą firmę tworzy 90 osobowy zespół młodych ludzi oraz kierowców, którzy z wielkim zaangażowaniem pracują na markę firmy zapewniając profesjonalną realizację zleceń.

Nasza praca jest dobrze zorganizowana i zoptymalizowana. Cechuje nas świeże spojrzenie i pozytywne nastawienie. To wszystko sprawia, że działamy prężnie, osiągamy wymierne efekty i spełniamy oczekiwania naszych Klientów.

Gwarancja Bezpieczeństwa

Gwarantujemy bezpieczeństwo, konkurencyjne ceny i terminową realizację zleceń. Posiadamy nowoczesny tabor i ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (OCP). Każde zdarzenie ubezpieczone jest na kwotę do 300 000 €. Za składowanie towarów pobieramy opłatę tylko za wykorzystane miejsce!

Rispettiamo l'ambiente

Rispettiamo gli standard in materia di emissione dei gas di scarico (EURO6), utilizzando la telematica che supporta la guida ecologica e partecipando all'iniziativa Project 44. L'iniziativa rappresenta il primo e finora l'unico controllo della catena di approvvigionamento a livello globale. Di conseguenza, i nostri clienti possono controllare in modo autonomo la posizione del veicolo, in cui vengono trasportate le merci.

Garanzia di Sicurezza

Garantiamo la sicurezza, i prezzi competitivi e la tempestiva esecuzione degli ordini. Abbiamo una flotta moderna e un'assicurazione sulla responsabilità civile vettoriale (RCV). Ogni evento è assicurato per un importo fino a 300.000 €. Addebitiamo solo la tassa corrispondente allo spazio utilizzato per lo stoccaggio della merce!

Contatto

© 2020 Amplus Logistic