Transport Chłodniczy - Cała Unia Europejska
Żywność, owoce
i warzywa
Transport towarów konsumpcyjnych należy do jednego z najbardziej wymagających. Zachowanie optymalnych warunków przewozu dotyczących w szczególności temperatury gwarantuje, że towary delikatne i łatwo psujące się zachowują świeżość, są bezpieczne do spożycia i pozostają w dobrej kondycji.

Transport towarów konsumpcyjnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów wykorzystujemy nowe technologie, sztuczną inteligencję i nowoczesne narzędzia informatyczne, które zapewniają przewożenie towarów konsumpcyjnych w kontrolowanych warunkach i w możliwie najkrótszym czasie.

Dysponujemy izotermicznymi środkami transportu, chłodniami i ogrzewanymi środkami transportu. Spełniamy wymogi określone w Umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP).

Transport Owoców
i Warzyw
Nasze usługi obejmują transport krajowy i międzynarodowy. Przewozimy owoce i warzywa zarówno krajowe, jak i egzotyczne. Zapewniamy transport drogą lądową, realizację formalności celnych oraz dotyczących kontroli jakości.

Transport odbywa się w warunkach, dostosowanych do wymagań owoców i warzyw, które zabezpieczają je przed powstaniem zmian fizycznych i biochemicznych.

Zachowujemy normy dotyczące odpowiedniego poziomu temperatury i zabezpieczamy towar przed wahaniami temperatury, wilgocią oraz dostępem światła i tlenu.

Na czas transportu owoce i warzywa umieszczone są w skrzynkach, pojemnikach lub na paletach. Stosowane są również termoboksy lub termotorby.

Przestrzegamy wymogów sanitarno-epidemiologicznych i fitosanitarnych.

Wyślij zapytanie

Transport Mięsa
(świeże i mrożone)
Nasze usługi obejmują transport krajowy i międzynarodowy. Przewozimy mięso surowe i mrożone. Zapewniamy transport drogą lądową, realizację formalności celnych oraz dotyczących kontroli jakości.

Transport mięsa realizujemy w warunkach uwzględniających spełnianie restrykcyjnych przepisów. To zapewnia, że towary łatwo psujące się zachowują świeżość i są bezpieczne do spożycia.

Zabezpieczamy towar przed wahaniami temperatury, wilgocią, dostępem tlenu, zanieczyszczeniem i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

Na czas transportu mięso umieszczone jest w plastikowych skrzyniach/pojemnikach masarskich, które posiadają certyfikat jakości. Stosowane są również termoboksy lub termotorby.

Przestrzegamy wymogów sanitarno-epidemiologicznych i fitosanitarnych.

Świadczymy usługi dedykowane dla segmentu „fresh”, zapewniające odpowiednie warunki transportu od odbioru towaru u producenta do dostawy u odbiorcy.

Wyślij zapytanie

Transport Ryb i Owoców Morza
(świeże i mrożone)
Nasze usługi obejmują transport krajowy i międzynarodowy. Realizujemy transport zarówno surowych, jak i mrożonych produktów.

Świeże ryby i owoce morza przewożone są w pojemnikach nie przepuszczających wody, nieuszkodzonych i zdezynfekowanych. Transport mrożonek odbywa się w oryginalnych opakowaniach. Ryby żywe transportowane są w basenie z wodą pitną.

Transport ryb i owoców morza odbywa się w warunkach zapewniających zachowanie wymaganej i stałej temperatury, wentylacji oraz sterylnej czystości. Produkty zabezpieczamy przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

Pojemniki w których przewożone są ryby i owoce morza posiadają atesty i nie zmieniają właściwości organoleptycznych produktów. Przestrzegamy wymogów sanitarno-epidemiologicznych i fitosanitarnych.

Świadczymy usługi dedykowane dla segmentu „fresh”, zapewniające odpowiednie warunki transportu od odbioru towaru u producenta do dostawy u odbiorcy.

Zapewniamy transport drogą lądową, realizację formalności celnych oraz dotyczących kontroli jakości.

Wyślij zapytanie

Transport Kwiatów
Nasze usługi obejmują transport krajowy i międzynarodowy. Zapewniamy transport drogą lądową, realizację formalności celnych oraz dotyczących kontroli jakości.

Transport odbywa się w warunkach określonych dla towarów delikatnych, które zapewniają dobrą kondycję i jakość przewożonych kwiatów.

Rośliny transportowane są pojazdami wyposażonymi w chłodnie lub izotermy posiadające stelaże i półki. Stosujemy chłodzenie wstępne.

Kwiaty umieszczone są w skrzynkach i opakowaniach z folii polietylenowej, która chroni je przed utratą wody.

Podczas transportu rośliny zabezpieczamy przed wysoką temperaturą i jej wahaniami, czynnikami pogodowymi i światłem. Dbamy o wymianę powietrza wewnątrz komory.

Wyślij zapytanie

Transport, bezpieczeństwo, certyfikaty

  • Transport odbywa się nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę.
  • Podczas transportu stosujemy systematyczny monitoring temperatury, wilgotności i ciśnienia. Towary nadzorowane są przez 24 godziny na dobę.
  • Zabezpieczamy towary przed zabrudzeniem poprzez regularne sprzątanie i dezynfekcję.
  • Spełniamy zasady systemu analizy i eliminowania zagrożeń w czasie transportu żywności (HACCP)


Posiadamy Certyfikat IFS, który jest gwarancją przestrzegania międzynarodowych standardów transportu i magazynowania towarów konsumpcyjnych

Zobacz certyfikaty Gwarancja bezpieczeństwa

Nasza flota

  • Transport towarów odbywa się nowoczesnym technologicznie taborem pojazdów – chłodni, których średni wiek to 2,5 roku.
  • Pojazdy wyposażone są w nowoczesne systemy kontrolowania temperatury, ciśnienia i wilgotności oraz wymiany powietrza.
  • Posiadamy skrzynię ładunkową z podłogą wykonaną z materiału wodoodpornego i antypoślizgowego. Podłoże jest odporne na korozje i działanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych. Szczelność skrzyni zapobiega wyciekom płynów na zewnątrz.
  • Chłodnie umożliwiają jednoczesne przewożenie towarów wymagających różnych temperatur.
  • Dysponujemy kalibrowanymi naczepami standardowymi oraz doppelstock wraz agregatami, które umożliwiają transport towarów lekkich (kwiaty, warzywa, owoce) na 2 poziomach. Pojemność naczepy to 66 euro palet.

Kontakt

© 2020 Amplus Logistic